Evenimente
Anunt public 3
18 dec. 2019

A.P.M.Vrancea şi OCOLUL SILVIC NĂRUJA cu sediul în com. Năruja, jud. Vrancea, anunţă publicul interesat asupra deciziei Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea de încadrare pentru „Planul de Management pentru ariilor naturale protejate ROSCI0097 – Lacul Negru și rezervația naturală 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I”, amplasament comunele Nistoreşti și …

Anunt public 2
29 nov. 2019

Ocolul Silvic Năruja având sediul social în comuna Năruja, județul Vrancea, titular al Planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0097 – Lacul Negru și rezervația naturală 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I – proiect situat în localitățile Nistorești și Păulești din județul Vrancea, anunţă publicul interesat asupra depunerii …

Anunt public 1
19 nov. 2019

Ocolul Silvic Năruja având sediul social în comuna Năruja, județul Vrancea, titular al Planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0097 – Lacul Negru și rezervația naturală 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I – proiect situat în localitățile Nistorești și Păulești din județul Vrancea, anunţă publicul interesat asupra depunerii …

Prezentare elevi Şcoala Gimnazială Nistoreşti (12.12.2018)
20 dec. 2018

Formarea elevilor cu o gândire şi un comportament ecologic devine o obligaţie deosebit de importantă pentru orice demers educativ şcolar şi extrașcolar pentru a face faţă problemelor şi amenințărilor cu care se confruntă mediul înconjurător în prezent şi în viitor. Pentru formarea elevilor din localitatea Nistoreşti cu un comportament responsabil, …

Prezentare elevi Şcoala Gimnazială Nistoreşti (07.12.2018)
11 dec. 2018

Educația ecologică şi de protecție a mediului înconjurător este un demers necesar în rândul elevilor cu scopul de a-şi forma o conștiință, deprinderi şi atitudini pozitive faţă de natură. În acest sens, am organizat, în data de 07.12.2018, o întâlnire de informare, la sediul Școlii Gimnaziale Nistorești, județul Vrancea, pentru …

Conferinţă de presă – lansare proiect (01.10.2018)
10 oct. 2018

La momentul actual, conservarea biodiversității reprezintă una dintre preocupările majore din cauza intensificării impactului uman asupra mediului înconjurător. În acest context, conservarea biodiversităţii este esenţială pentru supravieţuirea omului în prezent, dar şi pentru generaţiile viitoare, deoarece ea păstrează echilibrul ecologic la nivel local şi global, garantează regenerarea resurselor esenţiale şi …

Infopuncte
2 aug. 2018

Prin intermediul a 2 infopuncte, dedicate publicului larg, populaţia va fi informată cu privire la proiectul implementat în regiune, obiectivele acestuia, activităţile desfăşurate şi beneficiile lor asupra dezvoltării întregii comunităţi. În acest fel, accentul va fi pus pe importanţa biodiversităţii locale (habitate şi specii existente în situl ROSCI0097 Lacul Negru …

Excursii tematice
2 aug. 2018

Rolul educaţiei ecologice şi de protecţie a mediului înconjurător este de a modela viitorul cetăţean capabil de a-şi forma un punct de vedere obiectiv asupra realităţii înconjurătoare, de a-l provoca să participe, devenind astfel conştient de faptul că viaţa generaţiilor de mâine depinde într-o mare măsură de opţiunile sale. Una …

Prezentări în școli
2 aug. 2018

Creşterea gradului de informare şi conştientizare cu privire la importanţa conservării biodiversităţii locale şi necesitatea utilizării raţionale a resurselor naturale este esenţială pentru realizarea schimbării de comportament sau de atitudine în beneficiul naturii. Importanța responsabilităţii față de mediu, în general, și față de conservarea biodiversității, în special, în cadrul ariilor …

Conștientizare și informare
2 aug. 2018

În cadrul proiectului, se urmăreşte în mod deosebit creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a factorilor interesaţi cu privire la importanţa şi rolul celor două arii naturale protejate, evidenţiindu-se conceptul de dezvoltare durabilă locală: dezvoltare economică viabilă, protecţia mediului şi menţinerea / atingerea obiectivelor de conservare favorabilă a speciilor …

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro