Prezentari in scoli
Prezentare elevi Şcoala Gimnazială Nistoreşti (12.12.2018)
20 dec. 2018

Formarea elevilor cu o gândire şi un comportament ecologic devine o obligaţie deosebit de importantă pentru orice demers educativ şcolar şi extrașcolar pentru a face faţă problemelor şi amenințărilor cu care se confruntă mediul înconjurător în prezent şi în viitor. Pentru formarea elevilor din localitatea Nistoreşti cu un comportament responsabil, …

Prezentare elevi Şcoala Gimnazială Nistoreşti (07.12.2018)
11 dec. 2018

Educația ecologică şi de protecție a mediului înconjurător este un demers necesar în rândul elevilor cu scopul de a-şi forma o conștiință, deprinderi şi atitudini pozitive faţă de natură. În acest sens, am organizat, în data de 07.12.2018, o întâlnire de informare, la sediul Școlii Gimnaziale Nistorești, județul Vrancea, pentru …

Prezentări în școli
2 aug. 2018

Creşterea gradului de informare şi conştientizare cu privire la importanţa conservării biodiversităţii locale şi necesitatea utilizării raţionale a resurselor naturale este esenţială pentru realizarea schimbării de comportament sau de atitudine în beneficiul naturii. Importanța responsabilităţii față de mediu, în general, și față de conservarea biodiversității, în special, în cadrul ariilor …

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro