Anunt public 3
18 dec. 2019

A.P.M.Vrancea şi OCOLUL SILVIC NĂRUJA cu sediul în com. Năruja, jud. Vrancea, anunţă publicul interesat asupra deciziei Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea de încadrare pentru „Planul de Management pentru ariilor naturale protejate ROSCI0097 – Lacul Negru și rezervația naturală 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I”, amplasament comunele Nistoreşti și Păulești, jud. Vrancea, titular OCOLUL SILVIC NĂRUJA, în procedura de adoptare fără evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se vor primi în scris, sub semnătura şi cu date de identificare la sediul A.P.M.Vrancea, de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro