Constientizare si informare
Anunt public 3
18 dec. 2019

A.P.M.Vrancea şi OCOLUL SILVIC NĂRUJA cu sediul în com. Năruja, jud. Vrancea, anunţă publicul interesat asupra deciziei Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea de încadrare pentru „Planul de Management pentru ariilor naturale protejate ROSCI0097 – Lacul Negru și rezervația naturală 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I”, amplasament comunele Nistoreşti și …

Anunt public 2
29 nov. 2019

Ocolul Silvic Năruja având sediul social în comuna Năruja, județul Vrancea, titular al Planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0097 – Lacul Negru și rezervația naturală 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I – proiect situat în localitățile Nistorești și Păulești din județul Vrancea, anunţă publicul interesat asupra depunerii …

Anunt public 1
19 nov. 2019

Ocolul Silvic Năruja având sediul social în comuna Năruja, județul Vrancea, titular al Planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0097 – Lacul Negru și rezervația naturală 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I – proiect situat în localitățile Nistorești și Păulești din județul Vrancea, anunţă publicul interesat asupra depunerii …

Conferinţă de presă – lansare proiect (01.10.2018)
10 oct. 2018

La momentul actual, conservarea biodiversității reprezintă una dintre preocupările majore din cauza intensificării impactului uman asupra mediului înconjurător. În acest context, conservarea biodiversităţii este esenţială pentru supravieţuirea omului în prezent, dar şi pentru generaţiile viitoare, deoarece ea păstrează echilibrul ecologic la nivel local şi global, garantează regenerarea resurselor esenţiale şi …

Conștientizare și informare
2 aug. 2018

În cadrul proiectului, se urmăreşte în mod deosebit creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a factorilor interesaţi cu privire la importanţa şi rolul celor două arii naturale protejate, evidenţiindu-se conceptul de dezvoltare durabilă locală: dezvoltare economică viabilă, protecţia mediului şi menţinerea / atingerea obiectivelor de conservare favorabilă a speciilor …

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro