Conștientizare și informare
2 aug. 2018

În cadrul proiectului, se urmăreşte în mod deosebit creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a factorilor interesaţi cu privire la importanţa şi rolul celor două arii naturale protejate, evidenţiindu-se conceptul de dezvoltare durabilă locală: dezvoltare economică viabilă, protecţia mediului şi menţinerea / atingerea obiectivelor de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes comunitar.

În acest scop, vor fi organizate 5 sesiuni de conştientizare şi consultare publică, pe tema actualizării Planului de Management pentru ariile naturale protejate ROSCI0097 Lacul Negru şi rezervaţia naturală 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I, în concordanţă cu legislaţia în vigoare. La aceste întâlniri publice vor lua parte membri ai comunităţilor locale şi ai ONG-urilor de protecţia mediului, reprezentanţi ai administraţiei publice locale, proprietari, administratori / mediul de afaceri, precum şi reprezentanţi ai instituţiilor publice locale şi regionale.

Prin urmare, valoarea adăugată a acţiunilor planificate în cadrul proiectului constă în trei aspecte: revizuirea Planului de management (care va cuprinde ansamblul măsurilor de conservare a speciilor şi habitatelor), alcătuirea unei structuri participative (prin implicarea autorităţilor, ONG-urilor şi Institutelor de cercetare) care să asigure managementul eficient al ariilor naturale protejate şi, la fel de important, creşterea gradului de informare şi conştientizare referitor la valorile naturale ale ariilor naturale protejate şi beneficiile care se pot obţine conform statutului de sit Natura 2000.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro