Habitate

DESCRIEREA HABITATELOR VIZATE DE PROIECT:

7110 – Turbării active – sunt turbării acide, ombrotrofice, sărace în nutrienţi minerali, hidrologic menţinute în principal prin aportul precipitaţiilor, cu un nivel al apei în general mai înalt decât pânza freatică înconjurătoare, cu vegetaţie perenă dominată de perne de muşchi de turbă.

7140 – Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat) – sunt comunităţi de plante oligotrofe şi mezotrofe formate pe substrat de turbă mixt (muşchi de turbă şi rogozuri) sau pe turbă de rogoz. Din punct de vedere al regimului hidric, ele pot fi minerotrofice sau de tranziţie (formate în zona de graniţă a apelor de suprafaţă şi solul mineral).

9110 – Păduri de fag de tipul Luzulo-Fagetum – sunt păduri de făgete acidofile, făgeto-molidete acidofile, făgeto-brădete acidofile şi amestecuri de fag, molid şi brad acidofile. În stratul arborescent al fitocenozei, specia dominantă este fagul, alături de care apar în diverse proporţii (10-60%), în regiunea montană, molidul şi bradul, iar în regiunea colinară gorunul, cerul sau chiar stejarul.

9130 – Păduri de tipul Asperulo-Fagetum – sunt păduri de făgete neutrofile din etajul colinar şi submontan, care se dezvoltă pe soluri neutre cu humus de tip mull, cu un strat ierbos abundent și mai dezvoltat decât cel al habitatului 9110. Stratul arborescent al fitocenozei este dominat de fag, alături de care apare frecvent carpenul.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro