Conferinţă de presă – lansare proiect (01.10.2018)
10 oct. 2018

La momentul actual, conservarea biodiversității reprezintă una dintre preocupările majore din cauza intensificării impactului uman asupra mediului înconjurător. În acest context, conservarea biodiversităţii este esenţială pentru supravieţuirea omului în prezent, dar şi pentru generaţiile viitoare, deoarece ea păstrează echilibrul ecologic la nivel local şi global, garantează regenerarea resurselor esenţiale şi menţinerea unei calităţi a mediului necesare societăţii.

Astfel, în sprijinul demersurilor de la nivel internaţional şi naţional de protecţie a biodiversităţii, am organizat, în data de 01.10.2018, la sediul Ocolului Silvic Năruja, judeţul Vrancea, conferinţa de presă privind lansarea proiectului „Management adecvat în vederea conservării biodiversităţii din ariile naturale protejate ROSCI0097 – Lacul Negru şi rezervaţia naturală 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I”.

La conferinţă au participat pădurari şi silvicultori din cadrul Ocolului Silvic Năruja, preşedinţi ai obştilor din zonă, proprietari de terenuri și păduri, alţi membri ai comunităţilor locale de pe teritoriul sau din vecinătatea celor două arii naturale protejate vizate de proiect, precum şi reprezentanţi ai mass-media din Vrancea, atât din presa scrisă cât și din presa online (bloguri și portaluri online.

Prin această conferință a crescut gradul de informare al membrilor comunităţii locale, al mass-mediei locale şi al factorilor interesaţi de problematica protejării speciilor şi habitatelor din ariile naturale protejate ROSCI0097 – Lacul Negru şi 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I, cu accent pe derularea acestui proiect (obiective, rezultate, activităţi, finanţator, modalităţi de implicare în proiect etc.).

Pe lângă informaţiile generale ale proiectului, echipa tehnică a prezentat participanţilor informaţii în legătură cu suprafaţa şi valoarea naturală a sitului de interes comunitar şi a rezervaţiei naturale vizate de proiect, fiind enumerate inclusiv cele şase specii de animale protejate şi cele patru habitate naturale existente în acest areal.

Au fost prezentate participanţilor activităţile principale ce vor fi realizate în cadrul proiectului, pentru a obţine rezultatele vizate: revizuirea şi avizarea planului de management, întocmirea unor documente suport (hărţi de distribuţie, cartări, inventarieri, baze de date, măsuri de conservare etc.), activităţi de educaţie, conştientizare şi informare ce urmează a fi derulate, acţiuni ce vizează întârirea capacităţii administrative a beneficiarului (cursuri de instruire GIS şi instruire pe tema biodiversităţii).

Un accent deosebit a fost pus pe importanţa existenţei unui plan de management care este este un document public ce are rolul de a asigura un cadru legislativ adecvat pentru menţinerea sau îmbunătăţirea stării favorabile de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară pentru care este desemnată o arie protejată. Mai mult decât atât, au fost evidenţiate şi etapele de parcurs şi principiile de realizare pentru ca acesta să devină un instrument eficient de gestionare a celor două arii naturale protejate.

Totodată, cei prezenţi au aflat că elaborarea planului de management se va realiza în cadrul unui proces participativ, ce va cuprinde consultări repetate cu factorii interesaţi, astfel încât, la final, acesta să fie realistic şi adecvat pe termen lung, stabilind clar care sunt activităţile permise şi activităţile interzise în arealul vizat.

Pentru mai multe detalii despre proiect şi stadiul său de implementare, participanţii au fost invitaţi să viziteze atât site-ul proiectului, cât şi pagina de Facebook a acestuia.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro