Prezentare elevi Şcoala Gimnazială Nistoreşti (12.12.2018)
20 dec. 2018

Formarea elevilor cu o gândire şi un comportament ecologic devine o obligaţie deosebit de importantă pentru orice demers educativ şcolar şi extrașcolar pentru a face faţă problemelor şi amenințărilor cu care se confruntă mediul înconjurător în prezent şi în viitor.

Pentru formarea elevilor din localitatea Nistoreşti cu un comportament responsabil, implicat, în relaţia cu mediul înconjurător, a avut loc o nouă sesiune de informare şi educaţie, în data de 12.12.2018, care s-a adresat unui nou grup de 20 de elevi din clasele V-VI ai Școlii Gimnaziale Nistoreşti, judeţul Vrancea. De-a lungul prezentării, elevii au fost încurajați să exprime ceea ce cunosc despre conservarea biodiversității, să ofere exemple, să împărtășească din propria experiență, să înţeleagă importanța stabilirii unor reguli și a unor activități specifice care să ajute natura şi, în mod special, biodiversitatea din situl Lacul Negru şi să îşi asume responsabilitatea de a proteja natura, adoptând un comportament responsabil.

Prin utilizarea unor strategii didactice interactive care au răspuns intereselor de cunoaștere ale elevilor, aceștia au fost implicați în prezentare şi şi-au adus cu succes aportul la discuțiile legate de biodiversitate, amenințările actuale cu care se confruntă natura, reușind să ofere numeroase exemple (prima amenințare este omul, urmând poluarea, tăierea pădurilor, aruncarea deșeurilor, vânătoarea animalelor sălbatice, etc.), aceste informaţii fiind completate şi dezvoltate, apoi, de către membrii echipei de proiect. Astfel, copiii au înţeles şi mai bine cât de mult dăunează comportamentul iresponsabil faţă de natură şi cât de importantă este protejarea biodiversității. A fost evidențiat faptul că ei înșiși fac parte din biodiversitate, pentru a le spori atenţia şi a-i responsabiliza să protejeze mediul natural în totalitatea sa.

Lacul Negru este o atracție naturală nu departe de comunitatea lor, (dar nu este foarte accesibilă din cauza infrastructurii precare), cu multe specii de animale, respectiv habitate protejate din aria naturală care le-au fost prezentate şi caracterizate cu ajutorul fotografiilor şi celor două filme scurte, ce au stârnit un interes sporit în rândul elevilor şi discuţii legate de comportamentul ce trebuie adoptat pentru protejarea lor.

Un element interesant al prezentării a fost specia Roua Cerului (Drosera Rotundifolia), o plată carnivoră, rară în lume, care trăiește în habitatul de Turbării active din situl Lacul Negru. Unii dintre elevi au recunoscut-o, aceștia denumind-o în termen popular ”plămâna”.

Pentru a se putea informa în continuare în legătură cu protejarea ariei naturale Lacul Negru, la finalul sesiunii, toţi au primit materialele suport personalizate cu elementele de identificare vizuală a proiectului şi au asigurat membrii echipei de proiect că se vor implica și în viitoarele acțiuni de conștientizare și educare.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro