Activitati

Activităţile proiectului sunt:

1. Studii preliminare necesare fundamentării Planului de management al sitului ROSCI0097 Lacul Negru şi rezervaţiei naturale Lacul Negru – Cheile Nărujei I
1.1. Analiza socio-economică în vederea fundamentării Planului de management pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0097 Lacul Negru împreună cu rezervaţia naturală 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I
1.2. Elaborarea studiului privind mediul abiotic şi formele de proprietate asupra terenurilor în sit
1.3. Elaborarea studiului de inventariere şi cartare a speciilor sălbatice de interes comunitar şi a habitatelor de interes comunitar, în vederea determinării stării de conservare a acestora şi a măsurilor pentru menţinerea / îmbunătăţirea stării de conservare a acestora
1.4. Elaborarea studiului de evaluare a activităţilor cu potenţial antropic asupra sitului de importanţă comunitară vizat
1.5. Evaluarea stării de conservare şi stabilirea măsurilor de management / conservare cu scopul menţinerii / îmbunătăţirii stării de conservare a speciilor şi habitatelor din ariile naturale protejate vizate de proiect
1.6. Elaborarea metodologiilor şi protocoalelor de monitorizare a stării de conservare a habitatelor şi speciilor de importanţă comunitară / naţională, inclusiv a metodologiilor şi planurilor privind paza arealelor în care se află specii şi habitate de importanţă comunitară afectate de activităţi antropice
1.7. Elaborarea unei baze de date GIS

2. Revizuirea / actualizarea şi avizarea Planului de management şi elaborarea regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0097 Lacul Negru împreună cu rezervaţia naturală 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I
2.1. Revizuirea / actualizarea Planului de management
2.2. Elaborarea regulamentului sitului
2.3. Avizarea Planului de management – desfăşurarea procedurii de evaluare strategică de mediu (SEA)

3. Activităţi de educaţie, conştientizare şi informare
3.1. Organizarea de sesiuni conştientizare şi consultare publică cu factori interesaţi (proprietari, administratori / mediul de afaceri, reprezentanţi ai comunităţii locale, instituţii publice locale şi regionale) în vederea revizuirii / actualizării Planului de management
3.2. Acţiuni de educaţie şi conştientizare în mediul online
3.3. Acţiuni de educaţie şi conştientizare în rândul elevilor din comunităţile locale privind speciile şi habitatele protejate şi păstrarea biodiversităţii şi a formatorilor de opinie (profesori)
3.3.1. 10 prezentări de educaţie privind speciile şi habitatele protejate
3.3.2. 10 acţiuni de educaţie şi conştientizare în teren
3.3.3. Conştientizarea profesorilor referitor la măsuri de protecţie a biodiversităţii
3.4. Educarea comunităţii locale în ceea ce priveşte impactul antropic asupra biodiversităţii
3.5. Producţia a două filme scurte (spot) utilizate în toate tipurile de activităţi de educare şi conştientizare
3.6. Informare şi publicitatea proiectului
3.7. Evaluarea impactului campaniei de conştientizare

4. Managementul proiectului (planificarea, implementarea şi monitorizarea / evaluarea activităţilor)

5. Auditul financiar al proiectului

6. Întărirea capacităţii administrative
6.1. Sesiuni de instruire
6.2. Achiziţie echipamente pentru întărirea capacităţii administrative

7. Elaborarea Cererii de finanţare şi a DA-urilor aferente contractelor subsecvente Contractului de Finanţare

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro