Management adecvat în vederea conservării biodiversităţii din ariile naturale protejate ROSCI0097 – Lacul Negru şi rezervaţia naturală 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I
cod SMIS 2014+ 116917
Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, în cadrul Obiectivului Specific 4.1 – Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
INIȚIATIVE LOCALE
Proiectul va asigura și creşterea capacităţii de administrare a ariilor naturale protejate ROSCI0097 – Lacul Negru şi rezervaţia naturală 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I
Clip video: Protejați ursul (Ursus Arctos) – specie de interes comunitar!
19 feb. 2019
Clip video: Turbării active – protejați habitatele țintă pentru conservarea sitului ROSCI0097 Lacul Negru!
19 ian. 2019
Turiști
2 aug. 2018

Cadrul natural şi cultural istoric al celor două arii naturale invită orice turist să aibă o atitudine adecvată faţă de mediul natural și să conștientizeze importanța protejării biodiversității existente în zonă. Momentan, însă, lipsa unei strategii de vizitare şi a unei infrastructuri adecvate de vizitare, la care se adaugă creşterea …

Comunitate
2 aug. 2018

Pentru revizuirea Planului de management al celor două arii naturale vizate de proiect, este necesar să fie identificate cele mai importante aspecte care influenţează protejarea biodiversităţii în interiorul acestora. Majoritatea acestora sunt legate de percepţiile şi atitudinile pe care le au comunităţile locale din vecinătate, în privinţa protejării mediului înconjurător …

EVENIMENTE
Proiectul urmărește creşterea gradului de educaţie şi conştientizare a importanței ariilor naturale protejate ROSCI0097 – Lacul Negru şi rezervaţia naturală 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I şi a acţiunilor de conservare a biodiversităţii în rândul comunităţii locale şi a altor grupuri ţintă relevante în zona acestor arii.
Anunt public 3
18 dec. 2019

A.P.M.Vrancea şi OCOLUL SILVIC NĂRUJA cu sediul în com. Năruja, jud. Vrancea, anunţă publicul interesat asupra deciziei Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea de încadrare pentru „Planul de Management pentru ariilor naturale protejate ROSCI0097 – Lacul Negru și rezervația naturală 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I”, amplasament comunele Nistoreşti și …

Anunt public 2
29 nov. 2019

Ocolul Silvic Năruja având sediul social în comuna Năruja, județul Vrancea, titular al Planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0097 – Lacul Negru și rezervația naturală 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I – proiect situat în localitățile Nistorești și Păulești din județul Vrancea, anunţă publicul interesat asupra depunerii …

Anunt public 1
19 nov. 2019

Ocolul Silvic Năruja având sediul social în comuna Năruja, județul Vrancea, titular al Planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0097 – Lacul Negru și rezervația naturală 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I – proiect situat în localitățile Nistorești și Păulești din județul Vrancea, anunţă publicul interesat asupra depunerii …

Prezentare elevi Şcoala Gimnazială Nistoreşti (12.12.2018)
20 dec. 2018

Formarea elevilor cu o gândire şi un comportament ecologic devine o obligaţie deosebit de importantă pentru orice demers educativ şcolar şi extrașcolar pentru a face faţă problemelor şi amenințărilor cu care se confruntă mediul înconjurător în prezent şi în viitor. Pentru formarea elevilor din localitatea Nistoreşti cu un comportament responsabil, …

CĂI DE ACCES
Situl este situat în Munții Vrancei, pe versantul sud-estic al Dealului Negru, în bazinul superior al râului Năruja, în extremitatea vestică a județului, pe teritoriul comunelor Nistorești şi Păuleşti.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro