Management adecvat în vederea conservării biodiversităţii din ariile naturale protejate ROSCI0097 – Lacul Negru şi rezervaţia naturală 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I
cod SMIS 2014+ 116917
Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, în cadrul Obiectivului Specific 4.1 – Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
INIȚIATIVE LOCALE
Proiectul va asigura și creşterea capacităţii de administrare a ariilor naturale protejate ROSCI0097 – Lacul Negru şi rezervaţia naturală 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I
test parteneriate media
2 oct. 2018
test recomandari
2 oct. 2018
test turisti
2 oct. 2018
test comunitate
2 oct. 2018
EVENIMENTE
Proiectul urmărește creşterea gradului de educaţie şi conştientizare a importanței ariilor naturale protejate ROSCI0097 – Lacul Negru şi rezervaţia naturală 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I şi a acţiunilor de conservare a biodiversităţii în rândul comunităţii locale şi a altor grupuri ţintă relevante în zona acestor arii.
test infopuncte
2 oct. 2018
test excursii tematice
2 oct. 2018
test prezentari in scoli
2 oct. 2018
test constientizare si informare
2 oct. 2018
CĂI DE ACCES
Situl este situat în Munții Vrancei, pe versantul sud-estic al Dealului Negru, în bazinul superior al râului Năruja, în extremitatea vestică a județului, pe teritoriul comunelor Nistorești şi Păuleşti.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro