Descriere socio economica

Localnicii din cele două comune aflate în vecinătatea ariilor naturale protejate (Nistoreşti şi Păuleşti) valorifică resursele economice specifice zonei prin intermediul unor activităţi diverse: exploatare şi prelucrare brută a lemnului, prelucrare finită a lemnului pe plan local (inclusiv producţie de mobilă în Păuleşti), creşterea animalelor (bovine, ovine, porcine, păsări) şi prelucrarea produselor animaliere, cultivarea terenului agricol, colectarea şi procesarea fructelor de pădure şi a produselor pădurii, agroturism montan, lucrări silvice, dulgherie, tâmplărie.

De asemenea, facilităţile pe care aceste comunităţi le pot oferi investitorilor includ materii prime (material lemnos), produse (lapte, carne, fructe, fructe de pădure) şi forţă de muncă.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro