Prezentări în școli
2 aug. 2018

Creşterea gradului de informare şi conştientizare cu privire la importanţa conservării biodiversităţii locale şi necesitatea utilizării raţionale a resurselor naturale este esenţială pentru realizarea schimbării de comportament sau de atitudine în beneficiul naturii.

Importanța responsabilităţii față de mediu, în general, și față de conservarea biodiversității, în special, în cadrul ariilor naturale protejate vizate de proiect, va fi prezentată şi discutată pe parcursul unor întâlniri în cadrul şcolilor (10 prezentări realizate pentru elevi şi 2 seminarii cu cadrele didactice).

La randul lor, elevii şi profesorii pot deveni factori de diseminare a cunoştinţelor însuşite, contribuind la transmiterea activă a informaţiilor şi către ceilalţi membri ai comunităţii.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro