Prezentare elevi Şcoala Gimnazială Nistoreşti (07.12.2018)
11 dec. 2018

Educația ecologică şi de protecție a mediului înconjurător este un demers necesar în rândul elevilor cu scopul de a-şi forma o conștiință, deprinderi şi atitudini pozitive faţă de natură.
În acest sens, am organizat, în data de 07.12.2018, o întâlnire de informare, la sediul Școlii Gimnaziale Nistorești, județul Vrancea, pentru 20 de copii din clasele VII-VIII. Întâlnirea a avut ca obiectiv creșterea nivelului de educație și conștientizare în rândul elevilor din localitatea Nistorești asupra importanței cunoașterii și adoptării unui comportament responsabil față de mediu în general, și față de conservarea biodiversității în special, în cadrul proiectului care vizează situl de interes comunitar ROSCI0087 Lacul Negru.

Deşi unii dintre copii știau de existența sitului deoarece avuseseră ocazia să-l viziteze împreună cu familia, această întâlnire s-a dovedit a fi foarte benefică deoarece au avut oportunitatea de a afla mai multe informații privind speciile și habitatele protejate și conservarea biodiversității din aria protejată Lacul Negru.

Cu acest prilej, grupul ţintă a înţeles importanța ariei naturale protejate Lacul Negru deoarece aceasta face parte dintr-o rețea la nivel international, Reţeaua Natura 2000, care are rolul de protejare a biodiversităţii la nivel european. A fost accentuată importanţa existenţei acestei reţele pentru conservarea ariilor naturale protejate şi a fost amintit faptul că statele europene, printre care și România, întreprind acțiuni de ecologie și protecția mediului în cadrul Natura 2000.

Echipa de proiect le-a prezentat aria protejată Lacul Negru care este localizat în comunele Nistoreşti și Păulești, cu o suprafață de 104 ha la care se adaugă 88,1 h ocupate de rezervația naturală Lacul Negru. Acest obiectiv natural cunoscut în zonă beneficiază și de un traseu marcat, deși drumul de acces de la ieșirea din Herăstru – ultima localitate din comuna Nistorești – și până la lac este accidentat și dificil de parcurs. Totodată, elevii au aflat informaţii despre localizarea, suprafaţa şi valoarea sa naturală deosebită, astfel încât aceştia să înţeleagă mai uşor necesitatea protejării sale şi să adopte un comportament ecologic adecvat pe viitor.

După multiple încercări ale elevilor de a găsi motivul pentru care poartă denumirea de Lacul Negru, echipa de proiect a menționat că această denumire provine de la înălțimea mare a copacilor, în special a molizilor, care înconjoară lacul, aceștia ținând umbră apei, din acest motiv suprafața ei fiind permanent închisă la culoare.

Tot în cadrul acestei întâlniri au fost valorificate şi prezentate fotografiile realizate de experţii tehnici cu speciile din situl Lacul Negru şi două filme scurte realizate în cadrul proiectului, ceea ce a crescut şi mai mult entuziasmul grupului ţintă. În primul film sunt prezentate aria și specia protejată Ursus Arctos (ursul brun) care trăiește în aria naturală protejată Lacul Negru, iar în cel de-al doilea este descris habitatul 7110 Turbării active din sit. Totodată, şi prin valorificarea materialelor suport (20 broșuri tip 2 pentru elevi, 2 postere și 1 hartă de colorat), am constatat că, la sfârşitul acestei întâlniri, elevii au un bagaj de cunoştinţe şi de abilităţi care îi ajută să acţioneze în viaţa de zi cu zi în vederea protejării mediului şi interesul lor pentru astfel de întâlniri pe teme ecologice a crescut.

Au fost, de asemenea, discutate modalităţile concrete de a proteja aria naturală Lacul Negru, elevii sugerând majoritatea comportamentelor potrivite, dovedind că ştiu, cel puţin teoretic, care sunt primii pași de urmat pentru protejarea mediului înconjurător.

La final, au fost încurajaţi să transmită toate aceste informaţii către familie, prieteni şi colegi, să îi ajute să înțeleagă faptul că oricine are responsabilitatea protejării mediului şi să le ofere propriul exemplu comportamental faţă de natură.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro