Rezultate

Rezultate propuse a fi realizate prin proiect:

– 1 (un) Raport privind caracteristicile socio-economice ale teritoriului acoperit de situl de importanţă comunitară ROSCI0097 Lacul Negru împreună cu rezervaţia naturală 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I, necesar în vederea fundamentării Planului de management, elaborat
– 1 (un) Studiu privind mediul abiotic şi formele de proprietate asupra terenurilor din situl de importanţă comunitară vizat, inclusiv 1 (o) hartă a formelor de proprietate în situl de interes comunitar vizat şi câte o hartă privind mediul abiotic în situl de interes comunitar vizat (hartă geologică, hartă pedologică, hartă hidrografică etc.)
– 1 (un) Studiu privind inventarierea şi cartarea speciilor sălbatice de interes comunitar şi a habitatelor de importanţă comunitară din situl de importanţă comunitară ROSCI0097 Lacul Negru împreună cu rezervaţia naturală 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I, inclusiv 5 (cinci) hărţi de distribuţie a speciilor sălbatice de interes comunitar şi 4 (patru) hărţi de distribuţie a habitatelor de interes comunitar din situl vizat, necesar în vederea fundamentării Planului de management, elaborat
– 1 (un) Studiu privind evaluarea activităţilor cu potenţial impact antropic asupra sitului de importanţă comunitară ROSCI0097 Lacul Negru împreună cu rezervaţia naturală 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I, inclusiv 1 (o) hartă a localizării activităţilor antropice cu potenţial impact asupra sitului de interes comunitar vizat, necesar în vederea fundamentării Planului de management
– 1 (un) Studiu privind ameninţările actuale şi potenţiale asupra speciilor şi habitatelor de interes comunitar din situl studiat, necesar în vederea fundamentării Planului de management
– 1 (un) Studiu privind măsurile de management propuse cu scopul menţinerii sau îmbunătăţirii stării de conservare a speciilor sălbatice de interes comunitar şi a habitatelor de importanţă comunitară din situl de importanţă comunitară ROSCI0097 Lacul Negru împreună cu rezervaţia naturală 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I, necesar în vederea fundamentării Planului de management
– 1 (un) Studiu / plan privind metodologiile şi protocoalele de monitorizare a stării de conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar din situl de importanţă comunitară ROSCI0097 Lacul Negru împreună cu rezervaţia naturală 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I, necesar în vederea fundamentării Planului de management
– 1 (o) Bază de date geospaţială funcţională, necesară în vederea revizuirii / actualizării Planului de management, construită
– 1 (un) Plan de management revizuit / actualizat
– 1 (un) Regulament al sitului realizat / armonizat
– 1 (un) Studiu SEA realizat şi aprobat conform legislaţiei în vigoare, inclusiv aprobarea Planului de management
– 2 (două) întâlniri de conştientizare şi consultare publică cu factorii interesaţi (comunităţi locale, ONG-uri de protecţia mediului, proprietari de fâneţe, reprezentanţi ai administraţiei publice locale) în etapa de revizuire / actualizare a Planului de management, organizate
– 2 (două) întâlniri de conştientizare şi informare publică (comunităţi locale, ONG-uri de protecţia mediului, proprietari de fâneţe, reprezentanţi ai administraţiei publice locale) referitoare la prevederile Planului de management, organizate
– 1 (o) întâlnire cu autorităţile cu atribuţii relevante, organizată
– 1 (o) pagină web (română-engleză) creată în cadrul proiectului precum şi sustenabilitatea acesteia, asigurată timp de minim 5 ani de la terminarea proiectului de către Custode
– 1 (o) pagină de facebook, înfiinţată şi actualizată
– minim 5 (cinci) parteneriate media, stabilite
– 10 (zece) prezentări în şcoli cu minim 200 de participanţi elevi, susţinute
– 10 (zece) excursii tematice cu minim 110 participanţi total, organizate
– 2 (două) seminarii / prezentări cu minim 20 participanţi, susţinute
– 2 (două) info-puncte cu minim 100 de vizitatori, realizate
– 2 (două) filme scurte de tip reclamă (maxim 2 minute), produse şi difuzate
– 2 (două) comunicate de presă (unul la început, unul la finalul proiectului, în ziare locale / regionale cu cel mai mare tiraj auditat BRAT), publicate
– 2 conferinţe (1 conferinţă de lansare a proiectului şi 1 conferinţă de încheiere a proiectului şi prezentarea rezultatelor obţinute) organizate
– 2 sondaje de opinie realizate (înainte de demararea campaniei de conştientizare şi după încheierea campaniei de conştientizare – fiecare realizat pe 1 eşantion de 100 de persoane) şi 2 rapoarte de cercetare a sondajului (înainte şi după realizarea campaniei de conştientizare)
– 1 UIP funcţional
– 2 (două) rapoarte de audit, elaborate
– 2 sesiuni de instruire, 1 sesiune de instruire mixtă – teorie şi practică – 10 ore de teorie şi 80 de ore de practică cu tematica: implementarea Planului de management şi 1 sesiune de instruire teoretică – 30 de ore de teorie cu tematica: utilizarea GIS, realizate
– 7 reprezentanţi instruiţi aparţinând Custodelui
– echipamente pentru întărirea capacităţii administrative
– 1 (un) contract de Servicii de consultanţă pentru elaborarea cererii de finanţare şi a DA-urilor aferente contractelor subsecvente Contractului de Finanţare, semnat

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro