Descriere culturala

Conform legendei care circulă în acest ţinut, numele fiecăreia dintre cele două comune (Nistoreşti şi Păuleşti) din apropierea ariilor naturale protejate vine de la câte unul dintre cei şapte feciori ai babei Vrîncioaia (anume Nistor şi Pavel), pe care bătrâna i-ar fi dat domnitorului moldovean Ştefan cel Mare pentru a lupta împotriva turcilor.

În ceea ce priveşte patrimoniul cultural, în cele două comune pot fi vizitate câteva obiective cu valoare istorică deosebită şi pot fi descoperite numeroase informaţii interesante care ţin de viaţa şi mai ales sărbătorile acestor comunităţi.

Astfel, în Nistorești se află Mănăstirea Valea Neagră, monument istoric de arhitectură de interes național, datând din anii 1755–1757 și cuprinzând biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” (primul lăcaş de cult din Vrancea arhaică, considerat simbolul spiritual al satelor din Munţii Vrancei) și turnul clopotniță. Edificiul este realizat din bârne de lemn, pereţii încheindu-se şi legându-se între ei cu o serie de grinzi. Biserica nu are decoraţiuni în interior, tocmai pentru a fi pusă în evidenţă catapeteasma sculptată în lemn (cu uşi împărăteşti şi icoane pictate în culori vii, bine executate portretistic).

Tot în Nistoreşti se află şi biserica de lemn „Sfinţii Voievozi” din Vetreşti-Herăstrău, construită în secolul al XVIII-lea, unul dintre lăcaşurile de cult clasice pentru Vrancea arhaică, prin stilul arhitectonic şi dimensiuni.

De asemenea, localnicii au păstrat cu sfinţenie datinile şi obiceiurile strămoşeşti. Tradiţiile cel mai bine conservate sunt cele legate de sărbătorile de iarnă, meşteşugurile populare (cusături, ţesături, dârstă pentru prelucrare cergi, cojocărie) sau folclorul tradiţional. Cei din Nistoreşti se mândresc cu formaţia de cimpoieri a comunei, renumită în ţară şi peste hotare prin participarea la numeroase festivaluri. Ansamblul folcloric al comunei cuprinde şi alte formaţii artistice, precum cea de fluieraşi, solişti vocali şi instrumentişti cunoscuţi în toată ţara pentru meritele culturale, păstrarea datinilor, a obiceiurilor strămoşeşti şi a portului popular.

Printre evenimentele locale din comună se numără hramul Mănăstirii Valea Neagră (15 august), Festivalul de obiceiuri de iarnă (23-25 decembrie) şi Ziua comunei Nistoreşti (8 septembrie).

Cealaltă comună din apropierea sitului, Păulești, este prima comună atestată în Vrancea (printr-un document din anul 1507, când voievodul Bogdan „dăruiește slugilor sale Trifan și Ioan Ractov, seliștea Păulești din Vrancea”).

Aici, trei obiective sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Vrancea ca monumente de interes local. Biserica de lemn „Sfântul Nicolae” este primul dintre acestea, construcția datând din anul 1791, când a fost realizată de obștea sătească. Silueta edificiului este marcată de acoperişul de șindrilă, iar zestrea artistică a bisericii este dată de icoanele împărătești care împodobesc interiorul.

Celelalte două obiective sunt clasificate ca monumente memoriale sau funerare: troița eroilor din Primul Război Mondial (în incinta bisericii din satul Hăulișca, ridicată în anul 1937) și monumentul eroilor din Războiul de Independență al României (ridicat în cimitirul bisericii „Sfânta Maria” din Păulești, în anul 1927).

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro