Comunitate
2 aug. 2018

Pentru revizuirea Planului de management al celor două arii naturale vizate de proiect, este necesar să fie identificate cele mai importante aspecte care influenţează protejarea biodiversităţii în interiorul acestora. Majoritatea acestora sunt legate de percepţiile şi atitudinile pe care le au comunităţile locale din vecinătate, în privinţa protejării mediului înconjurător şi a posibilităţilor de dezvoltare durabilă.

Este vorba mai ales despre lipsa de conştientizare a populaţiei cu privire la declararea zonei Lacul Negru ca sit Natura 2000, necunoaşterea limitelor celor două arii naturale protejate (ceea ce determină cu uşurinţă transgresarea lor), precum şi lipsa de cunoştinţe legate de comportamentele potrivite şi acţiunile ce pot fi realizate în zonă fără a perturba şi degrada speciile şi habitatele.

Totodată, există o slabă conştientizare a avantajelor ce decurg din declararea zonei Lacul Negru ca sit Natura 2000. Nivelul scăzut al culturii ecologice în rândul populaţiei şi turiştilor, dublat de un slab interes pentru conservarea biodiversităţii, determină adoptarea unor comportamente ce afectează negativ aria naturală protejată: aruncarea necontrolată a gunoaielor, perturbarea speciilor în perioada de reproducere sau de cuibărit, influeţarea habitatelor speciilor de interes comunitar etc.

De aceea, proiectul se adresează reprezentanţilor comunităţilor locale care desfăşoară activităţi de gestionare a resurselor în aria protejată (fond forestier, fond funciar, ape), precum şi activităţi de amenajare hidrotehnică, activităţi specifice balastierelor sau activităţi în cadrul fermelor de creştere a animalelor. De asemenea, sunt vizaţi şi cei care gestionează deşeurile comunale sau personale casnice şi mai ales cei care au în plan construirea de locuinţe sau dezvoltarea de ansambluri imobiliare în zonă.

Pentru conservarea biodiversităţii din ariile protejate şi pentru o dezvoltare durabilă şi armonioasă, este foarte important ca toţi aceştia să fie conştienţi atât de restricţii, cât şi de facilităţi şi să fie implicaţi activ în actualizarea planului de management. Acest lucru va conduce la evitarea conflictelor în momentul aplicării în teren a prevederilor planului şi va transforma impactul proiectului asupra comunităţilor locale într-unul pozitiv pe toate planurile.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro