9130 – Păduri de tipul Asperulo-Fagetum

Sunt păduri de făgete neutrofile din etajul colinar şi submontan, care se dezvoltă pe soluri neutre cu humus de tip mull, cu un strat ierbos abundent și mai dezvoltat decât cel al habitatului 9110. Stratul arborescent al fitocenozei este dominat de fag, alături de care apare frecvent carpenul.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro