9110 – Păduri de fag de tipul Luzulo-Fagetum

Sunt păduri de făgete acidofile, făgeto-molidete acidofile, făgeto-brădete acidofile şi amestecuri de fag, molid şi brad acidofile. În stratul arborescent al fitocenozei, specia dominantă este fagul, alături de care apar în diverse proporţii (10-60%), în regiunea montană, molidul şi bradul, iar în regiunea colinară gorunul, cerul sau chiar stejarul.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro