Despre proiect

Implementat de Ocolul Silvic Năruja, proiectul „Management adecvat în vederea conservării biodiversităţii din ariile naturale protejate ROSCI0097 – Lacul Negru și rezervaţia naturală 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I” este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Necesitatea proiectului este dată de nevoia reglementării tuturor activităţilor din interiorul celor două arii protejate şi de actualul context legislativ național, conform căruia este obligatorie elaborarea unui plan de management complet, funcțional, bazat pe date științifice, pentru aceste arii. De asemenea, datorită sensibilității crescute, în calitate de prădători finali în cadrul lanțurilor trofice, carnivorele mari din situl Lacul Negru au făcut obiectul mai multor inițiative LIFE, iar implementarea acestui proiect presupune actualizarea şi completarea datelor culese până în prezent, prin inventarierea, monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor din sit şi a habitatelor acestora.

În acest mod, activitățile proiectului contribuie la rezolvarea problemelor semnalate în arealul vizat și asigurarea unui management adecvat în vederea conservării celor şase specii de animale sălbatice și patru habitate naturale pentru care Lacul Negru a fost desemnat sit Natura 2000. În același timp, proiectul își propune creșterea nivelului de conștientizare și informare a comunității locale cu privire la conservarea biodiversităţii, importanța resurselor naturale din zonă şi necesitatea unei dezvoltări durabile în acord cu principiile ecologice.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro