Despre aria protejata

Situl de importanţă comunitară ROSCI0097 Lacul Negru şi rezervaţia naturală 2.813 Lacul Negru – Cheile Nărujei I sunt situate în bazinul superior al râului Năruja, în extremitatea vestică a județului Vrancea, pe teritoriul comunelor Nistorești şi Păuleşti. Suprafaţa sitului este de 104 ha, la care se adaugă 88,1 ha ocupate de rezervaţia naturală.

Situl Lacul Negru a fost declarat arie naturală protejată de interes comunitar în anul 2007, ca parte a reţelei ecologice europene Natura 2000, care vizează conservarea în arealul lor natural a speciilor şi habitatelor vulnerabile de pe continent. Astfel, în aria naturală Lacul Negru au fost identificate și menționate în formularul standard Natura 2000 o serie de specii şi habitate de interes comunitar, dintre care cele pentru care a fost declarată protejată sunt: şase specii de animale sălbatice (mamifere – râs şi urs brun; amfibieni – triton cu creastă şi triton carpatic; nevertebrate – croitor mare şi croitor alpin) şi patru habitate naturale (turbării active, mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante, păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum şi păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum), care conferă unicitate arealului şi adăpostesc elemente de floră deosebite.

Valoarea naturală a sitului este dată şi de terenul foarte fragmentat, de o spectaculozitate aparte, această zonă montană fiind reprezentativă pentru Subcarpaţii de Curbură. Presărat cu văi, cheiuri (Cheile Nărujei I), luciu de apă (Lacul Negru), turbării și pajiști, arealul este sălbatic şi greu accesibil, cu un rol foarte important ca zonă de refugiu, reproducere, hrănire, creştere a puilor şi chiar coridor ecologic pentru numeroase specii.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro